מועצת אלפי מנשה
הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו לרבות, משלוח מזון ולמעט הסעדה
דילוג לתוכן