מועצת אלפי מנשה
מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מ”ר ומעלה ואינו טעון רישוי לפי פריט אחר
דילוג לתוכן