מועצת אלפי מנשה
כלי רכב וציוד מכני הנדסי (למעט חלקים משומשים)- ייצורם, שיפוצם
דילוג לתוכן