מועצת אלפי מנשה
חנות ששטח המכירה שלה הוא 800 מ”ר לפחות
דילוג לתוכן