מועצת אלפי מנשה
איסוף והובלת אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
דילוג לתוכן