מידע מוקדם במחלקת ההנדסה

במחלקת ההנדסה יוכל בעל העסק לקבל:

1) מידע המאפשר לבעל העסק לבחון האם השימוש המבוקש לעסק תואם את היתר הבנייה.
2) מידע המאפשר לבעל העסק לבחון האם בנכס קיימות חריגות בנייה (במחלקת רישוי עסקים ניתן לבדוק  האם קיימות חריגות בניה רק ככל שיש במחלקה מידע על חריגות כאמור).
3) מידע המאפשר בדיקה האם היתר הבניה הקיים לעסק תואם את מצבו של העסק והם הוא תואם את תוכנית מתאר החלה על מבנה העסק.
4) קבלת תיק מידע ממחלקת ההנדסה כרוך בתשלום אגרה.

ניתן גם לבדוק באם המידע קיים באתר האינטרנט של מועצת אלפי מנשה.

לקישור בעניין תכנון ובנייה באתר המועצה לחץ – כאן

חשוב:

  • בדיקה ו/או הגשת בקשות לשם הסדרת חריגות בניה אינם מונעים הליכי אכיפה על פי חוק רישוי עסקים ואף סגירת עסקים!
  • היות ואלפי מנשה מצויה מעבר ל”קו הירוק” חלים עליה חוקי והכללי תכנון ובניה החלים על ישובים ישראלים ב”אזור” ולכן- בכול הנוגע לשימושים ולקבלת היתרים ובחינת עמידה בדיני התכנון והבניה יש לקבל את מלא המידע הרלוונטי במחלקת ההנדסה.