קבלת מידע בטרם תוגש הבקשה לרישיון עסק

במסגרת ההכנות לפתיחת העסק, ובמידה שנדרש מידע נוסף על המצוי במדריך זה, ניתן לקבל מידע נוסף במחלקת רישוי עסקים. מומלץ לתאם פגישה מראש.

מידע הנדסי מלא יימסר ניתן לקבל במחלקת ההנדסה.

בירור כל המידע הנדרש מראש מונע השקעה כספית ונטילת התחייבויות שייתכן ולא תוכל לעמוד בהן, במידה ולא תוכל לקבל רישיון עסק בסופו של יום !!