מועצת אלפי מנשה
הנחיות להתקנת וקבלת פטור מהתקנת מז”ח

אלפי מנשה – מחלקת רישוי עסקים

 

 

חקיקה מחייבת– תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב- 1992,

לתקנות לחץ – כאן.

למידע באתר משרד הבריאות הנוגע להתקנת מז”ח לחץ – כאן.

הגדרות-

 • זרימת מים חוזרת– זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתיה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.
  מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי – לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה  או עקב תת לחץ  (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
 • חיבורי כלאיים– יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה.

 

 1. כללי:
  • במערכות מים יש צורך להגן על מי השתייה מפני הזרמת חומרים מסוכנים לבריאות באמצעות התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת (להלן: “מז”ח” ). כמפורט בהמשך
  • משרד הבריאות פרסם תקנות בפקודת בריאות העם המפרטות את העסקים החייבים בהתקנת מז”ח..
  • מאחר והתקנות עודכנו לאחרונה בשנת 2007, יש לשים לב לעסקים הנדרשים להתקנת מז”ח, לפי סוגיהם.
  • חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:
   • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים.
   • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן  לגינון  (ציבורי ופרטי)
   • מערכות שאינן מי שתיה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכו’)
   • קווי מים ללא שימוש,  בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.
   • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית  (בעסקי מסחר ותעשייה)

 

 1. נהלי הטיפול באישור על התקנת מז”ח
 • כאמור, תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת ), התשנ”ב-1992 קובעות את החובה להתקין בעסקים שמצוינים בתוספת לתקנות, מכשיר מונע זרימה חוזרת (הלן “מז”ח” )
 • התקנת המז”ח תיעשה על ידי מתקין מוסמך שבידו הסמכה בעלת תוקף (ההסמכה היא ל- 5 שנים)
  לרשימת המתקינים המוסמכים מצויה באתר משרד הבריאות לחץ – כאן.
 • בזמן הגשת הבקשה לרישיון לעסק החייב בהתקנת מז”ח, יצרף בעל העסק את האישור על ההתקנה של המז”ח מאת מתקין מוסמך שביצע את התקנה ובדק ואישר אותה וכן יציג את העתק ההסמכה של המתקין.
 • אישור ההתקנה יימצא בתיק הרישוי של העסק במחלקת רישוי עסקים. (יודגש: על פי התקנות אין חובה לקבל אישור מאת משרד הבריאות או תאגיד המים בכל מקרה בו הוצג אישור התקנת מז”ח מאת מתקין מוסמך.)
 • 3. נוהל פטור מהתקנת מז”ח בעסק
  בעל העסק המבקש לקבל פטור מהתקנת מז”ח יגיש בקשה לפטור על גבי טופס שיוכן ברשות הרישוי בתיאום עם משרד הבריאות.

  • טופס הבקשה יועבר על ידי בעל העסק למחלקת המים של המועצה.
   לקבלת המלצתם לבקשה.
  • בעל העסק ימציא למחלקת רישוי עסקים את הטופס הכולל את ההמלצה החיובים של מחלקת המים. לאחר קבלת המלצה חיובית כאמור, יועבר הטופס על ידי מנהל מחלקת הרישוי למשרד הבריאות, לאישורו.
  • עם קבלת אישור משרד הבריאות לפטור מחובת התקנת מז”ח יתויק האישור בתיק הרישוי . במקרה זה יימשך תהליך הרישיון בלא הצורך בהתקנת מז”ח.

 

נספח א- רשימת עסקים החייבים בהתקנת מז”ח

עסקים המחויבים על פי חוק לבדיקה / התקנה של מז”ח

 • מכוני שטיפת רכב
 • מלונות
 • מפעלי קוסמטיקה
 • בתי חולים
 • בריכות שחיה
 • מערכות השקיה
 • רפתות
 • מקוואות
 • מסעדות

 

 • מערכות כיבוי אש
 • מעבדות
 • אולמות אירועים
 • מפעלי מזון
 • ועדי בית
 • בתי אבות
 • מוסכים
 • מכבסות
 • משק חקלאי

 

רשימת העסקים הטעונים התקנת מז”ח לפי הפירוט בתקנות.

מספר העסק בצו

רישוי עסקים                          שם העסק

1.2                      חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים –

א.                       ייצורם

1.3                      חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם וציוד רפואי –

א.                       ייצורם

1.5                      א.     מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות שמקורן בבני אדם; בדיקות בלא הרס

ב.                       מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

1.6                      מעבדה רפואית – מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם

1.8                      חדר מתים, למעט בבית חולים

2.1                      גפ”ם –

א.                       מילוי מכלים ומכליות

ב.                       אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ”ט-1989

ג.                        מכירתו, חלוקתו

2.2                      דלק לסוגיו –

א.                       תחנת דלק

ב.                       בית זיקוק

ד.                        אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל”ז-1976

ה.                       מסופי דלק

ו.                        מקום אחר למכירתו

2.3                      פחם לסוגיו

א.                       הכנתו, עיבודו

ב.                       אחסנתו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל

2.4                      תחנת כוח

3.1                      בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

3.2                      בעלי חיים, לרבות ימיים –

א.                       גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

ג.                        חניטתם

ד.                        הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית

ה.                       מתן שירותי חיטוי

3.3                      הדברה –

ב.                       הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

ג.                        ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

3.4                      חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי –

א.                       ייצורם

3.6                      פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם –

ב.                       עיבודם

3.7                      תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי –

א.                       ייצורם

4.5                      חלב גלמי

א.                       תחנת איסוף

4.6                      מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

א.                       הכנתו, ייצורו, עיבודו

5.1                      אשפה ופסולת –

א.                       תחנת מעבר לאיסוף

ב.                       איסופה, הובלתה, מיונה

ג.                        עיבודה, ניצולה

ד.                        אתר לסילוקה

ה.                       אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

5.3                      שפכים –

א.                       אחסונם

ב.                       עיבודם, טיהורם

ג.                        הובלתם

6.4                      מכבסה, צביעת טכסטיל, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים

7.2                      גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

7.4                      מים – נופש

א.                       בריכת שחיה

ב.                       פארק מים, מגלשות מים

ג.                        ג’אקוזי

ד.                        מקווה

8.6                      כלי רכב

ג.                        רחיצתו

8.9                      מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי –

א.                       מכונאות כללית

ג.                        פחחות וצביעה

ד.                        תיקון תקרים

ו.                        טיפול אחר ברכב

10.2                    אבנים, מחצבים, מינרלים

א.                       מחצבה או מכרה

ב.                       גריסתם, עיבודם

10.3                    בית דפוס

10.6                    דשנים –

א.                       ייצורם

ב.                       אחסונם

10.7                    חומרי גלם לבניה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם –

א.                       הכנתם, ייצורם, עיבודם

10.8                    חומרי חיטוי או ניקוי

א.                       ייצורם, אריזתם

10.9                    חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו

10.10                  חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים –

א.                       ייצורם, עיבודם

10.11                  חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, תשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור –

א.                       ייצורם

10.14                  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –

א.                       ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים

10.15                  סיד –

א.                       שריפתו

ב.                       כיבויו

10.16                  עץ –

א.                       עיבודו

ב.                       ייצור מוצריו, צביעתם, ציפוים

10.17                  פוך, נוצות –

א.                       ניקוים, עיבודם

ב.                       ייצור מוצריהם.

 

 

דילוג לתוכן