מהו רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (“החוק”) קובע את החובה להוצאת רישיון עסק לכ- 200 סוגי עסקים המתנהלים במדינת ישראל.  החוק נועד להבטיח שמירה על הציבור והסביבה ומטרותיו מוגדרות בסעיף 1 לחוק כדלקמן:

  1. שמירה על איכות נאותה של הסביבה.
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  3. שמירה על בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים (העברתם לבני אדם) ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5. שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
  7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח- 1968 לחץ – כאן.