שעות הפעילות המותרות

בית אוכל יהיה רשאי לפעול עד לשעה 24:00.

לחוק עזק לאלפי מנשה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע”ב -2010 לחץ – כאן.

להנחיות למניעת מטרדים מבתי אוכל לחץ – כאן.