מכירת אלכוהול

עסקים שבהם נמכר אלכוהול, הן לצריכה במקום לפי רישיון ספציפי, והן לצריכה מחוץ לבית העסק, כגון מרכולים- יידרשו להתקין שילוט מתאים בעסק ולפעול על פי ההוראות לגבי הגבלת שעת מכירת האלכוהול עד לשעה 23:00 וכן להקפיד על קיום מגבלות נוספות לגבי גיל הקונים ההנחיות המפורטות במפרט הרשותי.

להנחיות הרשות לעסקים למכירת אלכוהול לחץ – כאן.