כללי

בתי אוכל חייבים ברישיון עסק.

על בתי האוכל לעמוד בדרישת המפרט האחיד למסעדות ובתי קפה כפי שפורסם באתר הממשלה למפרטים אחידים.

לאתר המפרטים האחידים לחץ – כאן.

לתשומת ליבך – בית האוכל  חייב לפעול על פי הוראות תקנות רישוי עסקים  (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמ”ג- 1983 ועל פי הנחיות המועצה.

לתקנות רישוי עסקים לחץ – כאן.

להנחיות למניעת מטרדים מבתי אוכל לחץ – כאן.