הוצאת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית האוכל

ניתן יהיה לתת היתר לבתי אוכל שקיבלו רישיון עסק או שנמצאים בתהליך רישוי תקין ללא סירוב או הליך משפטי על פי חוק רישוי עסקים, להציב שולחנות וכיסאות במדרכה, ברחוב או במעבר הציבורי.

בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות בצרוף תרשים של מקום הישיבה תוגש למחלקת הרישוי בטופס כמפורט בנוהל המצורף בקישור.

חשוב- ייתכן ובשל הגדלת שטח ו/או מספר הסועדים על פי היתר הצבת כיסאות ושולחנות, יידרש בעל העסק להתאמות נוספות בבית עסקו.

תמורת ההיתר תיגבה אגרה.

לנוהל הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לבית העסק לחץ – כאן.

*חשוב- לא תתאפשר הצבת שולחנות וכיסאות מחוץ למרכולים.