דרישות מסוגי עסקים ספציפיים

הדרישות מעסקים ספציפיים באות בנוסף לדרישות נותני האישור הארציים והדרישות וההנחיות הכלליות של המועצה.
על בעל העסק לקרא את הדרישות וההנחיות ולקיימן, ככל שהן רלוונטיות לעסקו.

למעבר לריכוזה הדרישות מעסקים ספציפיים לחץ – כאן.