תנועה והסדרי חניה

בעל העסק יידרש לעמוד בדרישות רשות הרישוי להסדרת מקומות חניה ביחס לעסקים להם נדרשים שטחי חניה גדולים או שטחי פריקת סחורה. הרשות תדרוש הסדרת חניה בהתאם לאופיו הפרטני של העסק.

לחוק עזר למועצה המקומית אלפי מנשה (העמדת רכב וחנייתו), התשנ”א- 1991 לחץ – כאן.