שמירה על ניקיון המדרכה בחזית העסק

באחריות בעל העסק לשמור על ניקיון המדרכה מול העסק שלו עד הכביש.

לחוק עזר למועצה מקומית אלפי מנשה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשמ”ו – 1986 לחץ – כאן.