איסור הצבת מתקני תצוגה ודוכני מכירה בשטח ציבורי

באם הנך מבקש להוציא אל מחוץ למבנה העסק מתקני תצוגה וסחורה באופן קבוע או לתקופה מסוימת עליך לבקש לכך אישור נפרד.

בקשה להיתר תוגש למחלקת רישוי עסקים שתוציא את ההיתר המבוקש בתנאים שמוגדרים במפרט.

להנחיות להצבת דוכנים ועמדות תצוגה והוצאת סחורה מחוץ לעסק לחץ – כאן.