וטרינר יישובי
  • וטרינר ישובי מופקד על מניעת העברת מחלות מבעלי חיים לבני אדם.
  • הווטרינר היישובי מופקד על מתן אישורים מטעם משרד החקלאות לפריטי הרישוי הבאים:
  • 3.2ב- הצגת, לרבות לשם מכירה של בעלי חיים לרבות ימיים.
  • 3.2ו- מספרה לבעלי חיים
  • 3.5ב – אחסון ומכירה בחנויות המאחסנות ומוכרות מזון לבעלי חיים
  • 7.2- גן חיות, ספארי, פינת חי.