משרד החקלאות

לאתר משרד החקלאות- רישוי עסקים- לחץ כאן.

משרד החקלאות הינו גורם נותן אישור על מנת לקיים את מטרות החוק הנוגעות למניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

ככל שהעסק אותו אתה מבקש לפתוח טעון אישור משרד החקלאות, רשות הרישוי תעביר את בקשתך לגורמים הרלוונטיים במשרד.

משרד החקלאות הסמיך את הווטרינרים העירוניים לתת אישור למספר פרטי רישוי.