המשרד להגנת הסביבה

לאתר המשרד להגנת הסביבה- רישוי עסקים לחץ – כאן.

שמירה על איכות סביבה נאותה הינה לא רק אחת ממטרות חוק רישוי עסקים אלא גם שומרת על איכות החיים של כולנו.

במועצה, מחלקת שפ”ע והיחידה הסביבתית אמונות על שמירת איכות הסביבה במועצה.

הנחיות אלו עוסקות בתברואה ופינוי אשפה, גזם ופסולת לסוגיה השונים, מחזור, מים וביוב ושימוש בשטחים הציבוריים.

למעבר לאתר המועצה – מחלקת שפ”ע לחץ – כאן.

בנוסף להנחיות הכלליות, המפורטות במדריך זה, קיים נוהל מפורט להנחיות איכות הסביבה לרישוי בתי אוכל ועסקים העוסקים ביצור והספקת מזון.

לנוחות בעלי העסקים- פורטו הן הנחיות המשרד והן הנחיות הרשות בנושאים הספציפיים השונים.

להנחיות למניעת מטרדים מבתי אוכל לחץ – כאן.