אנשי קשר

שם המחלקה

שם ותפקיד

דואר אלקטרוני שם המחלקה

טלפון

טלפון סלולרי

קשר לרישוי עסקים

הנדסה

גיתית לסר - מהנדסת המועצה

gititl@alfe-menashe.muni.il

09-9538208

054-8338601

גורם רישוי- וועדה לתכנון ובנייה

שפע

מאיר ברקאי מנהל מחלקת שפע

meirb@alfe-menashe.muni.il

09-9538217

050-4036016

אחריות לאחזקת מערכת מים/ ביוב ופינוי אשפה וגזם

ווטרינרית רשותית

ד"ר רעות אפשטיין

reute@alfe-menashe.muni.il

09-9538244

054-2555351

ביקורות למכירת מוצרים מן החי

פיקוח עירוני

חנן דואני 

hanandu@alfe-menashe.muni.il


099538238

050-4036024

העיניים בשטח לענייני  מפגעים , שילוט וכד'

יועמ"ש

עו"ד גיתית שרמן

gitit.sch@gmail.comתובע עירוני

עו"ד אפי זילבר

efi@zilber-ziv.co.il

050-4200353

 האכיפה המשפטית מול בעלי העסקים

מנכ"לית המועצה

אודליה גוטל

OdeliaG@alfe-menashe.muni.il

09-9538203

050-3757590

מאשרת מדיניות ותחומי אחריות

רישוי עסקים

דוד סלטר

davids@alfe-menashe.muni.il

09-9538211

050-4036042

קב"ט

אריה זיסמן

kabat@alfe-menashe.muni.il

09-9538201

050-5338388

בטחון - שמירה, העסקת פועלים פלסטינאים וכד'

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרות - מנהלת אגף תשתיות ותעשייה

יעל מייזל

yael@enviosh.org.i

03-9367135

אכיפה מאשרת

משטרה רישוי עסקים

מיכאל טסקר

rishuyshomron@gmail.com

03-9065433

03-6803757
03-9065434

050-6273869

גורם אכיפה

מוקד כבאות

‎tservice@102.gov.il

4964*